Bereken de premie voor je inboedelverzekering op Inboedelverzekering.nl

Bereken de premie voor je inboedelverzekering op Inboedelverzekering.nl

Als mensen staan we er vaak niet of in ieder geval te weinig bij stil hoeveel inboedel we tijdens ons leven verzamelen. Vaak is het zo dat we daar vooral van schrikken wanneer er zich eens een bepaald schadegeval voordoet. Het probleem is echter dat het kalf dan meer dan waarschijnlijk reeds verdronken zal zijn. Om ervoor te zorgen dat je bij een mogelijks schadegeval niet voor vervelende verrassingen komt te staan is het zeer belangrijk om de juiste inboedelverzekering af te sluiten. Wil jij ook graag niets aan het toeval overlaten en alles te weten komen over de inboedelverzekering? Dan is het zeker interessant om even de website Inboedelverzekering.nl te ontdekken!

Welke mogelijkheden biedt Inboedelverzekering.nl jou precies?

Bijzonder veel mensen kiezen er bewust voor om een inboedelverzekering af te sluiten. Dat is zeker en vast geen slecht idee, integendeel. Het afsluiten van een dergelijke verzekering zorgt er namelijk voor dat je inboedel kan worden gedekt tegen allerhande vormen van schade. Enkele significante bedreigingen op dit vlak zijn bijvoorbeeld een brand, maar ook waterschade of bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een storm. Van zodra je inboedel schade oploopt kan de kostprijs meteen behoorlijk stevig oplopen. Het spreekt voor zich dat je hier niet alleen voor zal willen opdraaien.

Door een inboedelverzekering te berekenen en te vergelijken bij Inboedelverzekering.nl kan je meteen achterhalen welke optie voor jou nu precies het interessantst zal zijn. Dit niet alleen op vlak van dekkingen die worden aangeboden, maar ook voor wat de hoogte van de verzekeringspremie betreft. Enkel en alleen op deze manier kan je er dan ook echt honderd procent zeker van zijn dat je kan rekenen op de voor jou meest interessante inboedelverzekering op de markt.

Voorkom dat je onverhoopt onderverzekerd bent

Eén van de vaakst gehoorde problemen met betrekking tot de inboedelverzekering in de praktijk heeft betrekking tot mensen die onderverzekerd zijn. Dat is uiteraard een zeer belangrijk probleem. Het spreekt immers voor zich dat je een inboedelverzekering afsluit om ervoor te zorgen dat je inboedel bij een mogelijks schadegeval zo optimaal mogelijk is verzekerd. Dat is echter niet altijd het geval. Stel bijvoorbeeld dat je inboedel over een globale waarde beschikt van 25.000 euro. De verzekerde waarde van de inboedelverzekering bedraagt echter slechts 15.000 euro. Dat is toch een slordige 10.000 euro te weinig. Uiteraard zorgt dit voor een scherpe verzekeringspremie, maar tegelijkertijd ben je ruimschoots onvoldoende verzekerd. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden die de website Inboedelverzekering.nl voor jou in petto heeft zal je kunnen vaststellen dat je perfect kan voorkomen dat je onderverzekerd bent. Het afsluiten van een verzekering voor je inboedel via deze website zorgt er namelijk voor dat de verzekering altijd zeer precies kan worden afgestemd op de geschatte waarde van je inboedel. Zo kunnen vervelende verrassingen in de praktijk te allen tijde worden voorkomen.

Op welke dekkingen kan je doorgaans rekenen bij een inboedelverzekering?

Het afsluiten van een inboedelverzekering via Inboedelverzekering.nl zorgt ervoor dat je inboedel in één klap op een uiterst efficiënte manier kan worden verzekerd. Je moet er in eerste instantie wel rekening mee houden dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende soorten inboedelverzekeringen. Dit betekent concreet dat je kan kiezen tussen:

  1. De extra uitgebreide inboedelverzekering;
  2. De allrisk inboedelverzekering;

Beide inboedelverzekeringen zorgen er uiteraard voor dat je inboedel kan worden verzekerd, maar toch is er onderling sprake van één niet onbelangrijk verschil. Voor de extra uitgebreide inboedelverzekering geldt dat je  doorgaans kan rekenen op de volgende lijst met dekkingen:

  • Brand en ontploffing;
  • Waterschade;
  • Blikseminslag;
  • Inbraak en diefstal;
  • Schade door schroeien en smelten;
  • Stormschade bij minstens windkracht 7;

De bovenstaande lijst met dekkingen is uiteraard reeds behoorlijk uitgebreid. Toch is het mogelijk dat mensen zich graag nog beter willen laten beschermen. Dat kan, meer bepaald door het afsluiten van de zogenaamde all risk inboedelverzekering. Hiervoor geldt dat ze nog net een stapje verder gaat.

Waarom toch kiezen voor de allrisk inboedelverzekering?

Een vergelijking uitvoeren op Inboedelverzekering.nl zal meteen duidelijk maken dat de extra uitgebreide inboedelverzekering niet de enige keuze is die je kan maken, integendeel. Daarnaast is het immers in de praktijk ook nog altijd mogelijk om te kiezen voor het afsluiten van de all risk variant. Voor deze verzekering geldt dat de verzekeringspremie uiteraard wat hoger is gelegen, maar daar staat tegenover dat je kan rekenen op een extra, zeer interessante dekking. Het is namelijk zo dat door deze verzekering ook de zelf veroorzaakte schade aan de inboedel wordt gedekt. Dit uiteraard wel op voorwaarde dat het gaat om schade die niet opzettelijk is veroorzaakt.

Vallen ook zonnepanelen onder de inboedelverzekering of niet?

Heel wat gebruikers van de website Inboedelverzekering.nl stellen zich de vraag hoe het nu precies zit met zonnepanelen. In principe is het namelijk zo dat deze installatie vastzit aan het dak van het pand. Dat is inderdaad correct, maar bij een verhuis zou je er eventueel voor kunnen kiezen om deze installatie mee te nemen. Dat zorgt ervoor dat ze in het merendeel van de gevallen onder de inboedelverzekering valt. Let wel, het spreekt voor zich dat een verzekeraar er ook altijd voor kan kiezen om dit niet te doen. Net omwille van deze reden maakt de vergelijking die je kan uitvoeren op Inboedelverzekering.nl je altijd meteen duidelijk op welke polisvoorwaarden je kan rekenen.

Hoe de premie van je inboedelverzekering berekenen op Inboedelverzekering.nl?

Tot slot zal je, je ook nog de vraag stellen hoe je jouw inboedel verzekeringspremie nu precies kan berekenen of vergelijken bij Inboedelverzekering.nl. Dat kan zeer eenvoudig. Om te kunnen bepalen welke inboedelverzekering het beste zal weten te voldoen aan jouw verwachtingen dien je eerst jouw adres aan te geven. Daarnaast wordt er ook gevraagd naar de samenstelling van het gezin en dien je aan te geven of het risicoadres is gekocht of wordt gehuurd. Let op! Voor de inboedelverzekering geldt dat ze louter en alleen een dekking biedt van de inboedel. Het betreft hier dan concreet de spullen die bij een mogelijke verhuis meegenomen kunnen worden naar het nieuwe adres. De zogenaamde opstal van het pand is dus niet meeverzekerd. Hiervoor moet een opstalverzekering worden afgesloten.

Extranetwonenvlaanderen

Reacties zijn gesloten.