Huurfraude

Huurfraude

Bedrijfsfraude komt bij 2 op de 10 bedrijven jaarlijks voor. Bij de meeste bedrijven gaat het om kleine dingen. Maar toch kan het op jaarbasis best hoog oplopen. Daarbij begint het vaak ook met iets kleins. Bijvoorbeeld een personeelslid die een pak papier mee naar huis neemt. Maar als een personeelslid merkt dat hij ermee wegkomt, dan neemt het risico op bedrijfsfraude verder toe. De kans is groot dat hij later niet meer alleen een pak papier meeneemt. Voor je het weet gaat er meer mee naar huis. Of worden bonnetjes van privé zaken gedeclareerd als werk gerelateerd. Helaas komt dit bij heel veel bedrijven voor. Het is belangrijk dat bedrijfsfraude direct wordt aangepakt. Wij kunnen een onafhankelijk onderzoek uitvoeren en bewijzen verzamelen. Zo kan je zelfs een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Zo geef je een duidelijk signaal af bij bedrijfsfraude.

Pak huurfraude bij jouw pand aan

Huurfraude komt helaas op grote schaal voor in Nederland. Er zijn verschillende vormen van huurfraude. Bijvoorbeeld het illegaal onderverhuren van sociale huurwoningen. Maar ook het gebruiken van huurwoningen als drugspand of overbewoning door meerdere huurders die niet op papier staan. Wij kunnen checken of jouw woningen te maken hebben met huurfraude. We pakken dit direct aan en proberen de fraude op te lossen. We zorgen met passende bewijzen, zodat je echt actie kan ondernemen om het probleem bij jouw woningen direct op te lossen! Zo is er straks absoluut geen spraken meer van huurfraude bij de woningen die je verhuurt. Dit is wat je wil bereiken en hier helpen we je als partner graag bij.

Extranetwonenvlaanderen

Reacties zijn gesloten.